Hur du borstar av ditt pooltak

Written on 2023-11-27
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Enkla tips för att slippa onödiga och kostsamma snöskador på ditt pooltak

Här kommer några enkla tips för att slippa onödiga och kostsamma snöskador på ditt pooltak.

Pooltak är inte konstruerade för att klara de snölaster som kan förekomma på våra breddgrader, de ska skjutas ihop och stagas upp.

Folkpool pooltak är tillverkade efter standarden NF P90-309 som är en Fransk standard framtagen för pooltak.

Standarden omfattar bland annat barnsäkerhet, bärighet mot utbredd last och vindlaster. För pooltak gäller att de ska uppfylla minimikraven för laster om 45 kg/m2 och tåla en vindstyrka på 27m/s.

Ett snölager på 10 cm snö kan i värsta fall ha en vikt upp till 60kg/m2. Därför ska snö som har samlats på taket avlägsnas. Garanti och försäkring gäller inte om taket skadas pga snölaster.


 

 


Använd en mjuk sopborste för att borsta bort snön, piassavakvasten är för hård och kommer repa takets plast.

För att inte snedbelasta taket när snön sopas bort rekommenderar vi att man delar in en taksektion i åtta delar enligt bilden ovan och sopar bort snön från delarna och växelvis.


OBS: Om du reser bort är det viktigt att ta hjälp av någon som kan hjälpa till med detta för att undvika tråkiga skador som inte omfattas av garantier.