Rengöring av poolen

Publicerad den 2022-05-20
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Med rätt medel och utrustning är det enklare att rengöra poolen. Välj den utrustningen och medel som passa dig och ditt poolvatten.

Poolroboten gör till exempel att du sparar vatten och kemikalier eftersom reningsverket inte behöver backspolas lika ofta. Bra för både plånboken och miljön.

Rengöring

RengöringsGel rengöringsmedel med olika egenskaper.

RengöringsGel basisk är starkt fettlösande och perfekt för att ta bort smuts som bildas i vattenlinjen. Rengörs en gång i månaden så att inte smutsen biter sig fast och blir svårare att få bort.

RengöringsGel Surt tar bort kalk och rostfläckar. Gelformen i dessa två produkter gör att de är lätta att applicera och sitter kvar och verkar över det som ska tas bort.


 


Filtrering

Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen minst 4 ggr/dygn. Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur.

Inspektera bräddavloppets silkorg dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår i cirkulationen. Gäller även silkorg i pumpen. Sandfiltret ska rengöras genom backspolning var 7 –14:e dag.

 


Mekanisk rening genom ett reningsverk krävs för att filtrera bort skräp och partiklar. Vanligast och mest lättanvänt är sandfilter. Polyesterfilter (patronfilter) förekommer också.

Läs mer om reningsverk.


 


Pooldammsugning

 • Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensug. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång.
 • Sugslangen kopplas till poolens bräddavlopp och utnyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet.
 • Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en så kallad SkimVac (sugplatta).
 • Sugslangen förs vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet.
 • Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas.
 • Andra praktiska tillbehör som underlättar poolskötseln är lövhåv och väggborste. Båda passar på teleskopstången.

Läs mer om pooldamsugare


 


Polyesterfilter (patronfilter)

I ett polyesterfilter är det en filterpatron som skräpet fastnar i. Filterpatronen ska plockas ut för rengöring ungefär 2-3 gånger per månad beroende på filterstorlek och nedskräpning. Det är praktiskt att ha en extra filterpatron hemma.

 1. Först spolas patronen ren med vattenslang (högtryckstvätt med för hård stråle kan skada filtermaterialet).
 2. Därefter lägger man filtret i en stor hink med varmt vatten och doserar lite tvättmedel. Snurra runt filtret ordentligt och låt tvättmedlet verka 10 minuter.
 3. Skölj sedan noggrant.
 4. Filtret kan även tvättas i diskmaskin, max +50°C och utan torkeffekt.

Läs mer om sand och patronfilter


 


Backspolning av sandfilter

 1. Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
 2. Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
 3. Sätt på pumpen och låt gå i ca: två minuter.
 4. Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
 5. Sätt på pumpen och låt gå ca: 15 sek.
 6. Stäng av pump och vrid till filterläge.
 7. Sätt på pump och värmare samt ev. annan utrustning.

 


Lägen på centralventilen

 • Filter - Filtrering, normalläge.
 • Backwash - Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
 • Rinse - Renspolning av ventil efter backspolning.
 • Waste - Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
 • Closed - Stängd.
 • Recirculate Cirkulation - enbart vattencirkulation, förbi filter.

 


Betong och kakelklädda poolväggar

Tänk på att obalanserat vatten (låg kalkhalt) kan göra att plattor och färg släpper. Eventuell pooltömning ska ske långsamt enligt tillverkarens instruktion. Små marksättningar kan annars orsaka sprickbildning som i regel inte går att täta.


 


Poolduk Liner

I vattenlinjen uppstår en smutsrand. Den tvättar du bort med vår Plastrengörare och mjuk tvättsvamp några gånger per säsong. Om smutsen får sitta längre tid kan den gro in i materialet och vara svår att få bort. Linern kan påverkas av lågt pH-värde som gör att veckbildning uppstår (linern växer).

 • Vattentemperaturen ska vara max +30°C. Missfärgningar av järn och metaller kan tvättas bort med surt rengöringsmedel.
 • Tänk på att linern krymper om poolen töms på vatten och att den sedan kan ha svårt att återta formen.
 • Om du måste tömma poolen helt bör det ske på kvällen (ej i solsken) och återfyllning ska göras omgående.
 • Gå försiktigt, helst barfota, och rengör duken varsamt om poolen är tömd.

 


Rengöring missfärning (utfällning)

Ta alltid bort fläckar och missfärgningar omgående. Om den får sitta kvar så ”gror” den in i materialet och blir svår och till slut omöjlig att få bort. Börja alltid med en mjuk svamp och bara vatten om du inte vet vad det är för fläck du ska behandla.

 1. Använd i första hand mjuk svamp på liner för att inte påverka ytskiktet. Mirakelsvamp, exempelvis PoolGom är mycket effektiv och tar bort många fläckar utan rengöringsmedel genom att vara lätt polerande (slipande) och bör därför inte användas för rengöring av liner.
 2. Feta föroreningar flyter och fastnar i vattenlinjen där de bildar en smutskant. Använd RengöringsGelBasisk, som är starkt fettlösande, på en mjuk svamp. Etanol (T-sprit) och handsprit/alkogel kan fungera bra på klibbiga fläckar på liner och överdrag av PVC.
 3. Metallföroreningar bland annat järn och kalk kan fälla ut på olika ytor över och under vattenytan. Använd RengöringsGel Surt för missfärgningar över vattenytan. Använd AntiKalkMetall för utfällningar av metall (exempelvis järn) under vattenytan.
 4. Vissa missfärgningar från organiska ämnen kan man behöva polera bort med ett fint slipmedel.
 5. Autosol, polish eller tandkräm men det passar inte alla material, aldrig på mönstrad liner. Var försiktig prova först på liten yta.

 


Balanserat vatten

Det är inte svårt att sköta om sin pool. Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion, driftsekonomi och utrustningens livslängd. De flesta komunala vatten har goda grundförutsättningar som bra poolvatten. Fyller du från egen brunn eller annan källa krävs oftast justering av pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet.

Om poolvattnet är i bra balans så räcker det med att hålla kontrollen på vattnets pH och klorvärde under säsongen. Ett väl balanserat vatten håller sig stabilt. Endast nytt påfyllningsvatten, upprepad användning av sura rengöringsmedel och dylikt medför justering för balansen. Det viktigaste att hålla ordning på är vattnets pH-värde.

Ett felaktigt pH innebär att material och utrustning i poolen kan ta skada, kloret får kraftigt reducerad verkan och vattnet irriterar ögonen. Om vattnet har låg alkalinitet ändrar sig pH-värdet lätt och gör det svårt att hålla det i konstant bra nivå. Mät och justera enligt nedan. Ta gärna hjälp av vår Poolkemikalkylator under supportfliken.

Ideala vattenvärden för poolen:

 • pH 7,2-7,6
 • Klor (totalt) 0,7-2,0 ppm
 • Fritt klor 0,7-2,0 ppm
 • Bundet klor 0-0,5 ppm
 • Alkalinitet 80-120 ppm
 • Kalkhalt Minst 100 ppm (alltid högre än alkalinitet)
 • Cyanursyra 0-50 ppm (endast utomhuspooler)

 


Automatisk poolstädare

En poolrobot städar poolen automatiskt och samlar upp allt skräp i en filterbehållare. Den töms och spolas rent efter varje städning.

En poolrobot gör att du sparar vatten och kemikalier eftersom reningsverket inte behöver backspolas lika ofta. Bra för både plånboken och miljön.

Läs mer om automatisk poolstädning och poolrobot.


 


Nedan har vi samlat vanligaste problem, orsak och åtgärder.

Hittar du inte åtgärden på ditt problem nedan, kontakta eller besök din närmaste butik så hjälper de dig

Grumligt, grönt vatten, hala väggar.

Algangrepp, bristfällig klorering: Kontrollera pH. Chockklorera med Aktionchock 200gr/10 m³ och tillsätt algmedel vid behov.

a. Rödbrunt vatten: Järnhaltigt vatten: Justera pH-värde, chockklorera och dosera Super-Flock.
b. Svartbrunt vatten: Manganhaltigt vatten: Justera pH-värde, chockklorera och dosera Super-Flock.
c. Grönaktigt vatten, ej alger: Kopparhaltigt vatten: Justera pH-värde, chockklorera och dosera Super-Flock.

Vitt, grumligt vatten.

a. Högt pH-värde (mjölkigt vatten): Justera pH-värdet.
b. Organiska föroreningar: Kontrollera pH-värde, chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³ och dosera Super-Flock.
c. Oorganiska föroreningar: Kontrollera pH-värde och dosera Super-Flock.

Kloret fungerar inte.

a. Felaktigt pH-värde: Justera pH-värde till 7,2-7,6.
b. Ökat klorbehov vid hög badtemperatur och ökad badbelastning: Öka dosering av klor.
c. För hög halt cyanursyra >100 ppm: Byt vatten.

Hög klorförbrukning.

Ökad badbelastning i högre temperatur medför större klorbehov: Öka dosering för att upprätthålla rekommenderad klorhalt.

Stickande klorlukt.

Bundet klor (låg halt fritt klor): Chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³.

Skummande vatten.

Föroreningar av rengöringsmedel, kosmetika eller rester av algmedel: Chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³.

Korrosion.

Lågt pH-värde och/eller hög klorhalt >10 ppm: Justera pH-värde till 7,2-7,6 och/eller dosera Antiklor vid hög klorhalt.

Irriterade ögon (svider).

Felaktigt pH-värde (vid klorlukt se problem ovan stickande klorlukt): Justera pH-värde till 7,2-7,6.