Vinterstängning av poolen

Publicerad den 2023-09-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag

Stänga ner poolen över vintern

Nu när poolsäsongen har gått mot sitt slut är det dags för den årliga vinterstängningen så att poolen får gå i vinterdvala på rätt sätt.
 
Här kommer 3 viktiga råd inför din vinterstängning:
1. Testa klor och pH och justera vid behov. Lågt pH och hög klorhalt skadar poolen.
2. Undvik frysskador och töm alla komponenter på vatten.
3. Täck poolen med vinteröverdrag. Skydda pool, människor och djur under vintern.

En generell beskrivning och checklista hur du vinterstänger poolen. Det är viktigt att du följer separata instruktioner som avser just din utrustning.

När badsäsongen är slut och värmen stängts av så ska reningsverket fortsätta arbeta och klorhalten bibehållas i poolen tills pooltemperaturen sjunker under +10°C. Vinterstänger du vid högre temperatur ökar risk för tillväxt av alger mm.

Se hela checklistan för vinterstängning av poolen nedan. Du kan också skriva ut eller ladda ner hela detaljerade checklistan via länken nedan.

Klicka här för att ladda ner checklistan i PDF


 


 1. Rengöring:
  • Gör rent poolen noggrant, dammsug botten och tvätta rent vattenlinjen med plastrengörare och mjuk svamp.
  • Backspola sandfiltret.
    
 2. Testa vattnet
  • Kontrollera pH-värdet:
   Justera pH vid behov så att det ligger på 7,2-7,6. Surt vatten, pH under 7, skadar liner och utrustning. Högt pH, över 7,6, gör kloret overksamt. Kontrollmät klorhalt som ska vara 1-3 ppm. Är klorhalten bra och vattnet rent och klart så tillsätts Algdräpare som sprids ut direkt i poolen.

   Om vattnet är grönt och grumligt krävs först en ordentlig chockklorering med Aktionchock om 200 gram per 10m³ vatten. Bibehåll cirkulation med filtrering och gör vinterstängningen när vattnet är rent och klart med klorhalt på max 3 ppm. Stäng inte poolen med för hög klorhalt då det skadar material och bleker liner i förtid. Använd Antiklor för att få ner för hög klorhalt.
    
 3. Vattennivå: Välj det alternativ som passar din pool:
  • Alternativ 1: Behåll vattennivån och bräddavlopp och inlopp pluggas med vinterpluggar.
   Ventiler öppnas vid maskinrum på lägre nivå så att ledningar kan dräneras ut. Det är viktigt att ledningarna går med fall mot maskinrummet så att de töms och inget vatten blir stående i rören. Montera Folkpools frysflaska i brädavloppet eller fyll det med frigolitbitar som tar upp isexpansionen.

  • Alternativ 2: Sänk vattennivån under bräddavlopp och inlopp. 
   Det kräver att eventuellt tillskottsvatten som tillförs poolen genom nederbörd kan evakueras från bräddavlopp och inlopp genom ledningar med fall mot avlopp.

   Om maskinrum är monterat över poolytan och ingen lägre placerad avtappning finns, måste vattennivån sänkas under inlopp. Säkerställ att nivån inte stiger över inlopp på grund av nederbörd i poolen.

   Om bräddavloppet har extra avtappningsplugg ska den skruvas bort.

  • Alternativ 3: Pooler ovan mark ska tömmas till marknivån.
   Spara alltid ca 3 dm vatten i pooler med liner (duk) som står ovan mark.
   Pooler med inbyggnadstrappa klädd med liner:
   Om du sänker vattennivån och har inbyggnadstrappa som är klädd med liner så rekommenderar vi att du placerar en tyngd på steg som hamnar över vattenytan för att motverka att linern drar ihop sig under vintern.

   Som vikt ska du använda något som inte skadar linern. Exempelvis en transparent vattendunk 25 liter som fylls med 20 liter vatten och placeras liggande. En dunk per meter pooltrappa.

 4. Vinteranpassa inbyggnadsdetaljer och poolstege:
  • Ta bort flottör och korg från bräddavlopp.
  • Vid behov demonteras lampinsatsen som placeras med vikt (sten) i ofärgad påse på poolens botten.
  • Om Jet-Stream finns ska den vinterstängas enligt separat instruktion.
  • Ta bort och rengör poolstegen. Polera bort eventuellt ytrost med Autosol.
    
 5. Töm komponenter med vatten:
  • Samtliga apparater (rörledningar och behållare) monterade utomhus: 
   Töm samtliga apparater på vatten genom att skruva ut dräneringspluggar.
   • Poolcentralen: Bryt strömmen och koppla ifrån separat säkring till pool­belysningen så att inget kan startas av misstag.
   • Pump: Skruva ur dräneringspluggar så att både grovfilterhuset och pumphuset töms på vatten. Om pumpen är placerad utomhus i pumpgrop eller motsvarande så ska den demonteras och förvaras torrt och frostfritt.
   • Sandfilter: Ställ centralventilen i läge Vinter eller om det läget inte finns ställ handtaget mellan två fasta lägen. Skruva ur siktglas och manometer som förvaras frostfritt. Skruva bort dränerings huven i nederkant av filtertanken så att vattnet rinner ut. Töm värmare på vatten så att de är helt tomma (värmepump, solfångar paneler etc.).
    » OBS: Värmare och annan utrustning i rostfritt stål bör alltid tömmas för att undvika korrosions-skador, även om de är monterade i frostfritt utrymme.
   • Om Saltklorinator finns ska den stängas av och cellen tömmas på vatten.
   • Lämna avstängningsventiler öppna. Demontera ventilkroppen och förvara frostfritt.
   • Samla ihop alla demonterade delar och förvara på ett gemensamt ställe så att inget förkommer till vårstarten. ​
 6. Automatisk styrning: 
  • Om du har automatisk styyrning med redox och pH sensorer ska de plockas bort och förvaras frostfritt med änden i rent kranvatten. Använd avsedd kopp som tätar runt sensorn. Rör inte med fingrar på änden av sensorn, den är känslig.
    
 7. Täck poolen med ett fullgott vinterskydd:
  1. Använd Folkpools vinteröverdrag som är tillverkat i en mycket tålig vattengenomsläpplig väv. Detta spänns upp med kraftigt gummiband med många infästningar och ger ett bra skydd för både pool, människor och djur samt klarar tyngd från snö.
  2. Om du använder vinterplåtar måste de förankras väl och vara konstruerade för att tåla tyngd från snö. Vanliga takplåtar klarar inte snölaster över poolens spännvidd, rådgör med din återförsäljare om vilka plåtar som gäller.
  3. Pooltak är inte konstruerade för att klara de snölaster som kan förekomma på våra breddgrader, de ska skjutas ihop och stagas upp enligt separat instruktion. Om du ändå väljer att låta pooltaket täcka poolen över vintern måste du hålla det fritt från snö och följa de instruktioner som medföljde ditt tak. Garanti och försäkring gäller inte om taket skadas pga stora snölaster.
  4. Andra poolöverdrag ska inte användas på vintern, de skall spolas rent, torkas, rullas ihop och vinterförvaras. PoolGuards tryckrör och ventil ska tömmas varefter överdraget skjuts ihop.

 


Tänk på att...

Vi på Folkpool har tagit fram ett riktigt säkert vinteröverdrag. Sommartid viks överdraget ihop och tar mycket liten plats.

Vintertid, när du stängt poolen för säsongen, sätter du i ankarna i stålpinnar för vilka 6mm hål borras i däcket och spänner fast överdraget över poolen med de elastiska banden som är sydda i överdraget.

Pinnarnas fördelning skiljer sig mellan storlekar, vid montering lägg ut överdraget temporärt över poolen och mät in pinnarnas placering. Vinteröverdraget monteras normalt frihängande över poolens vattenyta.

Vattennivån i poolen får inte tömmas ner mer än maximalt 40 cm från poolens ovankant då vinteröverdraget fjädrar ner och vilar på vattenytan när det belastas med snö. Eftersom överdraget vilar på vattenytan när det är belastat med snö finns där inga begränsningar hur mycket snölast den tål.

Se manualen till vinteröverdraget här.

»OBS: För anläggningar där pooldäcket inte är i nivå med poolens ovankant rekommenderar vi inte detta överdrag.

Läs mer om vinteröverdrag här.