Underhåll värmepump

Publicerad den 2023-10-17
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Placering

Poolvärmepumpen arbetar med stora luftflöden och kräver fritt utrymme runtom för att fungera optimalt. Den får inte byggas in på något sätt eller placeras nära buskage så att luftflödet begränsas och effekten reduceras.

Som regel gäller minst 3 meter fritt framför, 70 cm på sidorna och minst 50 cm på baksidan. Här skiljer poolvärmepumpen sig mot en luft/luftvärmepump för hus som inte har samma krav på stort luftflöde.


 


Underhåll

Kontrollera att luftflödet är fritt runt värmepumpen och håll undan ogräs och växter som kan begränsa luftflödet och ge försämrad effekt. Kontrollera att förångaren, som är den veckade plåten på baksidan är ren och fri från smuts, pollen och växtdelar. Om den är igensatt så försämras effekten kraftigt.

Rengör förångaren med mjuk borste och/eller vattenstråle (ej högtryck). Om det bildats påväxt på förångaren så kan den tvättas ren med utspädd Algdräpare (1:5) som sprayas på och får verka 30 minuter och därefter spolas av noggrant med rikligt med vatten. Använd milt rengöringsmedel för hushåll vid behov.Styr flödet med bypass

Bypass krävs för att kunna justera flödet genom poolvärmepumpen och få optimal verkningsgrad.

Bypassventilerna gör det också möjligt att koppla bort poolvärmepumpen och ändå behålla cirkulation i systemet om servicebehov uppstår. Flödet genom poolvärmepumpen ska ge en temperaturskillnad på 2°C mellan in- och utgående vatten i uppvärmningsfas. Temperaturskillnad visas i displayen på vissa modeller.

Vid för högt flöde isar förångaren igen och värmepumpen går in i avfrostningsläge upprepade gånger. Det sker ofta på våren och beror på för stort flöde genom poolvärmepumpen. Vid för lågt flöde slår värmepumpen av.


Hur felsöker jag en poolvärmepump?

Kontrollera alltid först om en säkring löst ut och att det är ström fram till poolvärmepumpen.
Lyser kontrollpanelen?
Är cirkulationen i gång eller har värmepumpen slagit av pga för lågt flöde?
Behöver förångaren rengöras?
Är temperaturen korrekt inställd mot önskad temperatur?
Står det felmeddelande i displayen? Kontrollera mot instruktionen för just din värmepump.
Vatten bildas under poolvärmepumpen. Det är helt normalt. Om du ändå är osäker kan du stänga av den och se om det är torrt dagen efter.

Läs mer om felsökning poolvärmepump


 


Vinterstängning

I god tid inför vintersäsongen stänger du av värmepumpen och tömmer ur den på vatten.

Klicka här för instruktioner inför vinterstägning