Saltklorinator

Publicerad den 2022-06-13
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


- Det finns flera starka skäl att välja saltklorinator förklarar Magnus Holgersson på Folkpool.

Först och främst ger saltklorinatorn mycket effektivt desinficering, så att du får ett rent hygiensikt vatten.

Men mest uppskattat är nog att vattnet blir behagligare för hud och ögon och fritt från klorlukt. Slutligen är det bättre för miljön än traditionella klortabletter och andra kemikalier som används för desinficering.

Saltklorinator renar poolvattnet med salt som omvandlas till fritt klor i en automatisk process. Det är mycket effektivt och ger ett kristallklart, rent vatten.

En stor fördel är att vattnet blir mer behagligt för hud och ögon och fritt från klorlukt. Det är också bättre för miljön än klortabletter och andra kemikalier för desinficering.


 


Rent vatten med automatik?

En saltklorinator tillverkar fritt klor (underklorsyra) av salt. Det är ett enkelt, bekvämt och mycket effektivt sätt att hålla poolen ren från bakterier och alger utan att behöva tillsätta vanliga klortabletter.

Våra saltklorinatorer behöver endast ca 0,25-0,4% salthalt i vattnet vilket motsvarar Östersjöns bräckta vatten. Denna lätta sälta gör också vattnet mer behagligt att bada i.

En viktig fördel är att saltet inte förbrukas utan återbildas senare i processen. Du behöver endast tillsätta salt när du ersätter urtappat vatten.


 


Behagligt vatten

Saltklorinatorn reducerar halten bundet klor vilket gör att hud och ögon inte irriteras. Det är mycket uppskattat, i synnerhet av personer med känslig hy.

De som är överkänsliga mot klor i vattnet upplever oftast inte något problem i pooler med saltklorinator.


 


Hur mycket salt behövs?

Folkpool saltklorinatorer behöver ca 0,25 -0,4 % (2 500- 4 000 ppm) salthalt beroende på modell. 0,25% salthalt motsvarar 2,5 kg salt per kubikmeter och 0,4% motsvarar 4 kg salt per kubikmeter.

Östersjön innehåller ca 0,5 % salt och Västerhavet 2-3 %. En del använder även salt i poolvattnet för att det är behagligare för hud och ögon att bada i.

Till en 4 x 8 m pool på 42 m3 behövs ca 105 kg salt för att få 0,25% och ca 170 kg för 0,4% salthalt.

Har du saltklorinator ska du alltid mäta salthalten vid säsongstart och när nytt vatten fyllts på. 


 


Vilken passar dig bäst?

SoftClean 50 är verkligen lätt att installera och lätt att använda säger Magnus. Den har smarta temperaturstyrda program som kan finjusteras efter ditt eget behov.

Det enda du behöver göra är att mäta klor och pH varje vecka för att kontrollera att nivån är rätt samt justera produktionen vid behov.

Sedan har vi modellen som heter Aquarite Flo Advance från Hayward som är till för finsmakaren och har förmodligen marknadens bästa cell.

Välj till paket med redox- och pH-styrning så har du ett system som liknar det som finns på badhuset.

Med jämna mellanrum kontrolleras värdena med ett testinstrument och sensorerna kalibreras vid behov. Väljer du till WiFi modul så får du en överskådlig app som även kan kontrollera belysning och varvtalsstyrd pump.

Oavsett vilken du väljer så får du en produkt som ger skönare vatten som dessutom är bättre för miljön berättar Magnus.


 


Lättanvänd

På styrcentralen ställer du manuellt in önskad effekt. Mät klorhalten med jämna mellanrum och anpassa produktionen till ditt behov.