Cyanursyra

Publicerad den 2022-08-09
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Cyanursyra skyddar klor mot att brytas ner snabbt

Cyanursyra är ett ämne som skyddar klor mot att brytas ner snabbt av solens UV-strålar.
Nackdelen är att det även gör kloret mer overksamt samt att det inte går att få ner för hög nivå utan att tappa ur vattnet och ersätta med nytt.


Cyanursyra ingår som ett nödvändigt ämne det som kallas stabiliserad klor, det vill säga Långverkansklor och Multiklor (Triklorisocyanursyra) samt Snabbklor (Diklorisocyanursyra) så när du använder dessa typer av klor kommer halten cyanursyra byggas upp succesivt.

Genom backspolning och påfyllning av nytt vatten så tar det längre tid innan halten blir för hög, Folkpool rekommenderar att du tappar ur minst halva volymen vid 40 ppm. Allra senast när du når 50 ppm om du doserar klortabletter manuellt.


Klorlås?

Man pratar ibland om klorlås vid för hög halt cyanursyra ibland angivet till över 100 ppm, men det är lite fel, cyanursyran minskar effekten succesivt och det krävs minst 7,5% fritt klor per 100 ppm cyanursyra för att kloret ska vara effektivt.

Det innebär att vid 40 ppm cyanursyra krävs minst 3 ppm fritt klor för att vara verksamt och vid 50 ppm minst 3,75 ppm fritt klor.


Klorbalans?

Cyanursyra kan även köpas som separat produkt och heter Klorbalans hos Folkpool och annars kallas den stabilisator. Den bör användas med försiktighet och är sällan nödvändig.

Använder du Långverkansklor, Multiklor eller Snabbklor ska du inte tillsätta Klorbalans separat. Om du har automatisk dosering eller saltklorinator med eller utan automatisk styrning så vill vi hålla ca 1 ppm fritt klor. Då kan man se att cyanursyra kan skydda kloret mot att brytas ner för snabbt av solen.

Om du tycker att du vill prova detta så ska du ha en halt cyanursyra på max 20 ppm. För salklorinator utan styrning ska du se till att den producerar under natten och mäta halten fritt klor på morgonen, sikta på ca 1 ppm fritt klor och acceptera att klorhalten går ner tillfälligt mot noll på eftermiddagen efter sol och mycket bad.

Läs mer om Cyanursyra här.Se till att kontrollera halten cyanursyra när du testar ditt vatten. Med teststrips får du en grov mätning, medans med PoolLab® 1.0 fotometriskt testinstrument får du mer exakt avläsning.

Läs mer om PoolLab® 2.0


Klicka här för att testa ditt vatten i vår

nya Kemikalkylator