Reningsverk

Publicerad den 2023-03-01
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Filtrera bort skräp och partiklar

För att filtrera bort skräp och partiklar krävs mekanisk rening genom ett reningsverk.

Reningsverket består av en pump och ett filter. Vanligast är sandfilter. Reningsverket ska kunna omsätta poolvattnet minst 4 gånger per dygn i en privatpool.

Normalt går reningsverket dygnet runt, men om det har bra kapacitet kan det styras med timer beroende på badtemperatur och hur mycket man badar. Inspektera silkorgen i bräddavloppet och pumpen regelbundet. Töm vid behov för att undvika stopp i cirkulationen.


 Sandfilter

Sandfilter är mycket lättskött och har en låg underhållskostnad. När filtret behöver rengöras ställer du enkelt om ventilen i backspolningsläge.

Sandfiltret ska backspolas var 7-14:e dag beroende på badbelastning. I perioder med pollen kan filtret sättas igen snabbare och behöva backspolas oftare. Vid backspolning leds vattnet baklänges genom filtret så att skräpet spolas ut i avlopp.

Ett siktglas är monterat på centralventilen så att man kan se när vattnet blir rent under backspolningen. Manometern mäter det tryck som belastar filtret. När filtret sätter igen ökar trycket. Notera värdet när filtret är backspolat. När trycket är 0,3 BAR (ca 4 PSI) högre så måste backspolning utföras.

Backspola inte om du har högt klorvärde över 3 ppm. Högt klorvärde kan sänkas med Antiklor. Filtersanden bör bytas efter 5-8 år om du använder klor. Filterglas kan ersätta vanlig filtersand för bättre effekt och längre hållbarhet.

Backspolning av sandfilter

 1. Stäng av pumpen och värmaren samt ev. annan utrustning.
 2. Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
 3. Starta pumpen och låt gå i ca två minuter.
 4. Stäng av pumpen och ställ in läge rinse, renspolning.
 5. Starta pumpen och låt gå ca 20 sekunder.
 6. Stäng av pumpen och vrid till filterläge.
 7. Starta pumpen och värmaren samt ev. annan utrustning.

Lägen på centralventilen:

 • Filter: Filtrering, normalläge.
 • Backwash: Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
 • Rinse: Renspolning av ventil efter backspolning.
 • Waste: Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
 • Closed: Stängd.
 • Recirculate: Cirkulation, enbart vatten­cirkulation, förbi filter.
 • Winter: Läge för vinterstängning (saknas på äldre ventiler). Ställ ventilen mellan två lägen.

 Polyesterfilter (patronfilter)

Reningsverk med polyesterfilter består av pump och filter. I ett polyesterfilter fastnar skräpet i en filterpatron. Patronen ska plockas ut för rengöring ungefär 1-3 gånger per månad beroende på filterstorlek och nedskräpning.

Först spolas patronen ren med vattenslang (högtryckstvätt med för hård stråle kan skada filtermaterialet).

Därefter lägger man filtret i en stor hink med varmt vatten och doserar Filtertvätt PRO. Snurra runt filtret ordentligt och låt tvättmedlet verka 30 minuter. Skölj sedan noggrant. Filtret kan även tvättas i disk-maskin max +50°C och utan torkprogram.

Hårt vatten (hög kalkhalt) kan göra att filterpatronen sätts igen av kalk. Då kan den tvättas rent i surt vatten. Dosera 1 dl Sänk pH i en hink med ca 10 liter vatten och låt stå i 15 minuter. Skölj sedan rent. Det är praktiskt att ha en extra filterpatron hemma att skifta med.


 Saltklorinator

En saltklorinator renar poolvattnet med salt som omvandlas till underklorsyra (fritt klor) i en automatisk process.

Det är ett enkelt, bekvämt och mycket effektivt sätt att hålla poolen ren från bakterier och alger utan att behöva tillsätta vanliga klortabletter.

Med en saltklorinator får du:

 • Effektiv rening
 • Automatisk produktion
 • Behagligt vatten
 • Behagligare vatten

En stor fördel är att vattnet blir mer behagligt att bada i, då det inte irriterar hud eller ögon samt är fritt från klorlukt. Det är också bättre för miljön än vanliga klor-tabletter och andra kemikalier för desinficering.

En saltklorinator behöver endast ca 0,25-0,4% salthalt i vattnet vilket är något lägre än bräckta vatten.

En annan fördel är att saltet inte förbrukas utan återbildas senare i processen. Du behöver därför bara tillsätta nytt salt när du byter vatten.

»OBS: Kontrollmät klorvärdet varje vecka och anpassa produktionen så att det inte överproduceras klor. För höga klorvärden skadar liner och annat material i poolen.


 Klorautomater

Ett bekvämt sätt att klorera din utomhuspool. De består av en behållare som ansluts till cirkulationsledningen. Behållaren fylls med långverkansklor som successivt doseras ut. Beroende på poolens storlek behöver du fylla på en eller två gånger per säsong.

»OBS: Använd endast Långverkansklor (Triklor), annan klor kan sätta igen automaten och orsaka stopp. Använd alltid skydds­glasögon och handskar vid hantering av klorautomat.


  

UV-C rening

UV-rening eliminerar bakterier, mikroorganismer och alger med ultraviolett ljus. En effektiv reningsmetod som innebär att du kan minska behovet av klor och andra desinfektionsmedel.

Med UV-rening kan du hålla klor-halten på låga 0,5 ppm mot normala 1-3 ppm. Lampan byts efter ca 8-14 000 timmar beroende på modell. Det motsvarar ca 3 år för en utomhuspool med badsäsong på 3,5 månader eller 1-1,5 år för inomhuspool i drift året runt.


  

Flytande klorfördelare

En behållare som flyter i poolen och doserar klortabletter. Du justerar doseringen genom att öka eller minska öppningen. Håll undan från barn.