Vatttenanalys

Publicerad den 2023-09-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Numera hittar du Folkpool Teststation i alla Folkpools butiker 

I teststationen får du en snabb och exakt analys av 9 olika parametrar.

 Är du osäker på vattenbalansen och tycker att du inte får ordning på ditt vatten är detta test perfekt. Eller varför inte testa ditt badvatten inför poolsäsongen för att säkerställa att du får en bra start och grund för året?

Genom att använda en teststation med avancerad teknik utförs test av samtliga nio värden på endast en minut. I handen får du sedan ett "recept" som visar uppmätta värden samt information om åtgärd om någonting behöver justeras med mängd och typ av medel.
 

Följande värden testas i Folkpool Teststation:

Pris för test ca 149:-

» OBS: Utöver nedanstående parametrar så kan även separat test av salthalt göras. I butiken kan du köpa en provflaska med tydlig instruktion hur vattenprovet ska tas. Varmt välkommen till din närmaste butik för mer information.

Parameter 

Omfång

Fritt klor  0-15,0 ppm
Totalt klor  0-15,0 ppm
Brom  0-33,0 ppm
pH-värde 6,3-8,6 pH
Kalkhårdhet 0-1 200 ppm
Total Alkalinitet 0-250 ppm
Cyanursyra 5-150 ppm
Koppar 0-3 ppm
Järn 0-3 ppm
 

Hur fyller jag flaskan på rätt sätt?

  1. Tillse god cirkulation med pumpar i drift innan provtagning, >2h.
  2. Skölj ur flaskan och kapsylen ett par gånger i vattnet du skall testa.
  3. Ta vattenprov 2 dm under vattenytan.
  4. Håll flaskan uppochned och stoppa den 2 dm, vänd på den så att den fylls från rätt nivå.
  5. Skruva direkt på kapsylen och förvara flaskan skyddad mot soljus.
  6. Notera vattenvolymen och temperaturen på flaskans etikett.
  7. Utför testen senast 36 h efter provtagning.

» Instruktionerna finns även nedskrivna på flaskans etikett.