Isbildning på förångaren?

Publicerad den 2022-05-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Det är naturligt att is kan bildas på förångaren

Det sker oftast vid kall väderlek, kring 0°C, och hög luftfuktighet. Värmepumpen går in i avfrostningsläge, (kod Ed visas i display på HeatForce).

Vid låg temperatur och för högt vatten

Förångarena isar igen oftare och går in avfrostningsläge upprepade gånger. Stryp flöde med bypass och sträva efter 2°C tempskillnad.

Läckage i värmepumpen?

Vatten bildas under poolvärmepumpen, det är kondens som uppstår i processen och helt normalt. Om ni ändå är osäker kan ni stänga av den och se om det är torrt dagen efter.