Värmepumpen är avslagen

Publicerad den 2022-05-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Troliga orsaker och åtgärder:

  • Ingen spänningsmatning: vänta tills spånningsmatningen återkommer
  • Strömbrytaren är avstängd: slå på strömbrytaren
  • Utlöst säkring: kontrollera och byt säkring
  • Jordfelsbrytaren är av:  Kontrollera och slå på jordfelsbrytaren