Mekaniskt oljud i värmepumpen

Publicerad den 2022-05-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Det kan finnas flera orsaker till mekaniskt oljud i poolvärmepumpen.

  • Fastnat skräp i fläkten. Bryt strömmen till poolvärmepumpen innan du tar bort ev. skräp.
  • Kontrollera att skruvat till fläktgallret är ordentligt åtdragna.
  • Fläkt går mot galler eller chassi. Vid kraftig isbildning kan is bygga på som går emot fläkten. Se ang isbildning.
  • Poolvärmepumpen vibrerar när kompressorn är på vilket kan skapa oljud. Kontrollera att utvändiga synliga skruvar sitter ordentligt fast.
  • För kontroll i poolvärmepumpen rekommenderar vi att du kontaktar en servicetekniker.

 


Minska ljudet från poolvärmepumpen

Poolvärmepumpen vibrerar från kompressor när den är i drift. Vibrationerna kan fortplanta sig mot underlaget och tralltäcket kan bli som en resonanslåda som förstärker det lågfrekventa ljudet. Det bästa är att placera poolvärmepumpen på ett separat stöd/fundament som inte är anslutet mot tralldäcket.

För att minska vibrationerna så kan du montera gummifötter under poolvärmepumpen. Som alternativ kan du prova att ställa poolvärmepumpen på en skiva i polystyren ”frigolit”.

Fläkten ger ett susande ljud när värmepumpen är i drift. Se till att hålla rent från växter och ogräs framför poolvärmepumpen så låter det mindre. En invertervärmepump kan du ställa i läge Silent Mood så är ännu den tystaren.