Sandfilter

Publicerad den 2022-06-16
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Reningsverk med sandfilter är oftast det givna valet för en swimmingpool. 

Sandfilter är lättskötta och har låg underhållskostnad. Folkpool sandfilter har en smart 6-vägsventil, vilket underlättar rengöringen. När filtret då behöver rengöras ställer du enkelt om ventilen i läge Backwash, vattnet leds då bakvägen genom filtret och filterglaset/sanden spolas enkelt och effektivt ren från skräp.


 


Byte av sandfilter

Sanden i ditt sandfilter bör bytas var 5-7 år då sanden slits. Vid byte av sand i ditt sandfilter gräver du ur sanden (med händer, liten spade eller dylikt) och fyller på med ny.

Var dock noga med att inte skada dysorna i botten på sandfiltret. För att undvika skador på dysorna särskillt om det är ett äldre filter där plasten kan bli något spröd, gräv aldrig ut runt och under dessa. Utan gräv ut och byt bara sanden ner till dysorna.

Om det är fel på en dysa och ni får sand ut i poolen så är det värt att byta samtliga dysor, hålen kan vara väldigt små och svåra att upptäcka samt att det finns risk att man skadar de andra dysorna vid bytet. Det är inte så kul att behöva montera isär allting och gräva ut sanden på nytt om man upptäcker att det är ytterligare dysor som läcker när man monterat ihop allting.


 


Backspolning av sandfilter

När filtret behöver rengöras ställer du enkelt om ventilen i läge ‘Backspolning’, vattnet leds då bakvägen genom filtret och filtermediat spolas effektivt rent från skräp.

  1. Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
  2. Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
  3. Sätt på pumpen och låt gå i ca: två minuter.
  4. Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
  5. Sätt på pumpen och låt gå ca: 15 sek.
  6. Stäng av pump och vrid till filterläge.
  7. Sätt på pump och värmare samt ev. annan utrustning.