Energieffektiva lösningar för din pool

Publicerad den 2024-01-21
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Möjlighet att energioptimera poolen

Idag finns en hel del du kan göra för att poolen ska bli mer energieffektiv. Dessa lösningar ger dig möjligheten att tänka klimatsmart och därmed spara energi.

Alla produkter har för- och nackdelar och vi hjälper dig att gå igenom utrustningen utifrån dina önskemål och de förutsättningar som finns hos dig.

Kontakta din närmaste butik för mer information.


 


Vad är det främst du ska tänka på för att spara energi?

Det är några saker som ger större påverkan på energi­förbrukningen. Det är poolöverdraget, uppvärmningen och pumpen till reningsverket.Poolöverdraget

När du väljer poolöverdrag är det flera faktorer som vägs in utöver att spara värme.

Till exempel pris, utseende och om det är lätt att hantera.

För värme­besparing är det viktigt att det är tätt. En luftspalt mellan vattenytan och över draget ger ytterligare värmebesparing och om överdraget är transparent så tar vattnet åt sig värmen från solen vilket gör det ännu mer effektivt.

Läs mer om poolöverdrag


 Pumpen till reningsverket

Pumpen har varit förbisedd ur energi­synpunkt men om man räknar ihop timmarna den går på en säsong så blir det en del.

Det bästa är att varvtalstyra pumpen. Då kan du både ställa in rätt flöde för bra rening och rätt flöde för backspolning.

I tester vi har gjort kan vi se att man kan spara 75% av pumpens elförbrukning med optimerat flöde dygnet runt mot att köra normalt flöde dygnet runt.

Det är som regel bättre för poolsystemets funktion och för reningen att köra lågfart dygnet runt än högfart
färre timmar.

Våra butiker kan hjälpa dig att ställa in rätt flöde med hjälp av en flödesmätare och en tabell.

Kontakta din närmaste butik för mer information.


 Värmekällan

Folkpool erbjuder flera alternativ för uppvärmning av din pool, poolvärmepump, värmeväxlare för extern värmekälla eller solfångare.

Vad som är bäst beror på olika faktorer. Den mest populära värmaren är poolvärmepump. De nya invertermodellerna är mycket effektiva och lätta att installera. Läs mer om poolvärmepump.

Om du har en extern värmekälla som du vill använda kan du installera en värmeväxlare som för över värmen till poolen. Den kan användas mot fjärrvärme, vedpanna, extern värmepump eller annan värmekälla. Läs mer om värmeväxlare.

Solfångare till pooler är utformade så att poolens vatten cirkulerar genom dem. De är mycket effektiva soliga sommardagar men kan inte garantera önskad värme under hela säsongen. Men när solen ligger på är det gratis energi. Läs mer om solfångare.


 Vad mer kan jag göra för att spara energi?


Spara vatten med SwimClear patronfilter
SwimClear filterpatron hjälper dig att minimera onödigt vattenspill. Det räcker att tvätta filtret ett fåtal gånger per säsong och patronerna används om och om igen. 


Byt ut pool-lampan
Att byta poollampor till LED är det enklaste sättet att spara el. Du som har en gammal pool kan lätt själv byta ut glödlampan.


Duscha varmt, klimatsmart
Solfångarduschen kopplar du enkelt till vattenslangen och får möjlighet att njuta av uppvärmt duschvatten flera gånger om.


Effektiv rening
Tack vare saltklorinatorn får du mer behagligt vatten för hur och ögon samt fritt från klor.


 Folkpool har arbetat med energieffektiva lösningar för pooler sedan länge

1979 lanserade vi solfångare för pooler och 2003 presenterade vi de första dedikerade poolvärmepumparna på den svenska marknaden.

Sedan dess har utvecklingen gått framåt och både pooler och spabad är mer energieffektiva än tidigare.