Vilka är de ideala värden för mitt spabad?

Publicerad den 2022-05-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Det existerar sällan perfekta värden som håller i sig utan förändring. Men nedanstående siffror är bra att ha som utgångspunkt och du ser även inom vilket spann vattnet bör hålla sig.


Parameter

Ideal

Godkänt

pH-värde

7,2

7,2-7,6

Brom*

2 ppm

2-4 ppm

Fritt klor*

1 ppm

1-3 ppm

Totalt klor*

1 ppm

1-3 ppm

Bundet klor*

0 ppm

max 0,5 ppm

Alkalinitet

120 ppm

80-160 ppm

Kalkhårdhet

200 ppm

150-400 ppm

Cyanursyra

0 ppm

max 50 ppm

*Mät brom- eller klorhalt beroende på vilken metod du använder.