Vad gör jag om spabadet står utan ström?

Publicerad den 2022-05-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


För er som har drabbats av strömavbrott en längre tid och har frågor om hur man håller värme i badet.

Baden är bra isolerade och det tar tid innan badet fryser, men vid strängare kyla kommer det kunna ske om badet står utan ström längre tid.

Spabad är en produkt som är beroende av ström. Garantin omfattar inte frysskador. Dessutom mår pumpar och elektronik bra av att vara i gång, värmen som alstras håller fukt borta från elektroniken.

  • Undvik att öppna locket ofta i onödan för att badet ska tappa så lite värme som möjligt.
     
  • Elverk (bränsleaggregat) kan användas som strömkälla.
    Om kraft från elverket inte räcker för att koppla till spabadet kan det användas till kupévärmare.
    Täck badet med en presenning så att det blir ett utrymme med luftspalt framför maskinrumsluckan där kupévärmaren kan ställas säkert. Ställ maskinluckan lite på glänt och kupévärmaren utanför. Ställ inte in kupévärmaren direkt i stängt maskinutrymm pga risk för överhettning.
  • Uppstår problem pga strömavbrott är det ett försäkringsärende mellan elleverantör och spabadsägare. Du som ägare behöver kontakta din ellerverantör.


 


Kontakta din närmaste butik för mer information