Nordic Hot Tub: Pumpen går konstant, men badet blir för varmt

Publicerad den 2022-05-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Kontrollera att badet står i Filtercykelläge F2
En vanlig orsak är att filtercykelläget är inställt FC (filter continuously). För att ställa in filtercykelläget på F2 tryck på COOL knappen och sedan JETS1. Tryck sedan på COOL eller WARM för att ändra inställningen och JETS1 för att gå ur inställningen.