Uppstart nytt vatten

Publicerad den 2022-07-05
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


1. Fyll vatten

Fyller du från egen brunn så rekommenderar vi att du använder Folkpools 5-stegs påfyllningsfilter som renar vattnet, reducerar hårdhet och tar bort organiska föroreningar.

2. Testa värdena

Börja med att kontrollmäta pH, alkalinitet och kalkhårdhet och justera vid behov så att vattnet är i balans. Om de ligger i rätt nivå så kan du gå till punkt 4, dosera klor.

3. Justera vattenbalansen

pH-värdet är beroende av rätt alkalinitet för att hålla sig stabilt. Börja därför med alkalinitet som ska vara mellan 80-160 ppm. Därefter justerar du pH-värde så att det är 7,2-7,6. Tänk på att preparatet Sänk pH även sänker alkaliniteten.

Behöver du sänka pH-värdet är det viktigt att kontrollera alkaliniteten efter det. Obs! pH-värde och alkalinitet ska doseras i mindre mängd över flera dagar. Dosera hälften av framräknade totala mängden och kontrollmät dagen efter. Alkalinitet sprids ut över vattnet med pumpar avslagna. Övriga kemikalier doseras med pumpar
påslagna.

När pH-värde och alkalinitet är bra så kontrollerar du kalkhårdhet/total hårdhet som ska vara minst 150 ppm. För låg kalkhårdhet (mjukt vatten) gör vattnet korrosivt.

4. Dosera klor

När vattnet är i balans doserar du 20 g SpaKlor per 1 000 liter vatten. Det ger snabb verkan och du kan som regel bada redan en timme efter dosering. Därefter kan du fortsätta med SpaKlor eller SpaBrom efter eget val.