Vattenbalans

Publicerad den 2022-07-05
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


De viktigaste parametrarna för ett bra balanserat vatten är pH-värde, alkalinitet och kalkhårdhet. Ett bra balanserat vatten håller sig stabilt över tid.

 

pH-värde (rek. värde: 7,2 - 7,6)
Viktigast är att hålla korrekt pH-värde. Felaktigt pH-värde innebär att kloret tappar verkan, vattnet känns irriterande för hud och ögon samt att material i spabadet tar skada. Justera pH-värdet med preparaten Höj pH och Sänk pH.

Alkalinitet (rek. värde: 80-160 ppm)
Alkaliniteten avgör hur lätt pH värdet kan förändras. Vid för låg alkalinitet så svänger pH-värdet upp och ner. Vid för hög alkalinitet är det svårt att förändra pH-värdet. Alkaliniteten justeras med Höj Alkalinitet och Sänk Alkalinitet.

Kalkhårdhet (rek. värde 150-400 ppm)
Vid för låg kalkhårdhet (mjukt vatten) blir vattnet aggressivt. Låg kalkhårdhet justeras med Höj Kalk.

Vid hög kalkhårdhet (hårt vatten) så kan vattnet bli ”mjölkigt” och kalk fälls ut om pH-värdet stiger över 7,6. Vid hårt vatten ska Folkpools påfyllningsfilter AntiKalk och preparatet AntiKalkMetall användas
för att reducera kalkhårdheten.


Idealvärden för spabadet

Parameter

Ideal

Godkänt

pH-värde

7,2

7,2-7,6

Brom*

2 ppm

2-4 ppm

Fritt klor*

1 ppm

1-3 ppm

Totalt klor*

1 ppm

1-3 ppm

Bundet klor*

0 ppm

max 0,5 ppm

Alkalinitet

120 ppm

80-160 ppm

Kalkhårdhet

200 ppm

150-400 ppm

Cyanursyra

0 ppm

max 50 ppm

*Mät brom- eller klorhalt beroende på vilken metod du använder.


Klicka här för att testa ditt vatten i vår

nya Kemikalkylator