Stänga av spabadet?

Publicerad den 2022-09-05
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Sänk istället temperaturen och korta ner filtertiden

Vill du inte använda badet under en längre tid och spara energi så är det bästa att sänka temperaturen och ställa ner filtercyklerna (tid för filtrering).

Lägre temperatur och kortast möjliga filtercykel tillsammans med att du inte använder badet kommer minskar spabadets energiförbrukning drastiskt.

Vi avråder bestämt från att stänga av och tömma ur badet då det alltid blir kvar vatten på olika ställen i systemet vilket medför stor risk för frysskador. Garantin omfattar inte frysskador.

Dessutom mår pumpar och elektronik bra av att vara i gång, värmen som alstras håller fukt borta från elektroniken.


Gör så här om du planerar att inte använda badet längre tid och vill spara energi

  • Se till att badet är rengjort och byt filter så att det sitter ett nytt eller rengjort filter på plats.
  • Kontrollera att vattennivån är bra.
  • Kolla att värdena är bra, klor/brom och pH och justera vid behov.
  • Säkerställ att ozonator eller UV-C lampa är i drift, de ser till att underhålla vattenkvalitén och är en förbrukningsvara, vilket innebär att den behöver bytas varje till var fjärde år beroende på modell.
  • Ställ ner badets temperatur, det varierar beroende på modell hur lågt du kan ställa temperaturen men normalt 15°C eller 26°C.
  • Ställ ner inställd filteringstid (filttercykler) till lägsta möjliga.
  • Spänn fast locket så att det sitter ordentligt.
  • Badet behöver tillsyn med jämna mellanrum, kolla att badet är i gång och att vattnet ser bra ut minst en gång i veckan.

»OBS: Läs i manualen hur du ställer in filtercykler och kontakta din Folkpoolbutik om du har mer frågor om detta.