Termolock sparar energi

Termolock sparar energi

Ett bra termolock på spabadet är en viktig förutsättning för att badet ska vara energisnålt. Se till att det sitter fastspänt ordentligt och är tätt mot badet.