Vanliga frågor om spavård

Publicerad den 2023-11-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Det kan vara svårt att hitta svaret på frågor för dig som spaägare. Hur gör jag med luftlås, hur fungerar en ozongenerator,  vad gör jag vid flödesfel osv. 

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring spavård. Kommentera om det är någon fråga du saknar,.. 


 


Hur långa ska fitercyklerna vara?

Hur lång tid som krävs för att filtrera ditt spabad beror på användning och omgivnings­förhållanden. Du måste programmera dina filtreringscykler utifrån din personliga användning.

Rekommenderat är 2 + 2 timmars filtreringstid per dygn, vid behov kan användas 4+4 timmar användas.

Vid filtercykel går pumpen på lågfart och ozonatorn slås på. Om en ozongenerator är installerad rekommenderas sex timmar.

»OBS! För att spabadet ska kunna rengöras och underhållas korrekt rekommenderas en total filtreringstid på åtminstone fyra timmar per dag.


 


Vad ska jag göra vid flödesfel?

Kontrollera filter, rengör eller byt vid behov. Kontrollera så det är tillräcklig vattennivå, fyll på vatten.

Är alla ventiler öppna? Öppna munstycken? Cirkulerar vattnet? Luftlås i systemet? Har något satt igen rören?

Vid flera flödesfel stängs värmaren av. Stäng av och sätt i gång badet igen. Kvarstår problemet kontakta en tekniker för felsökning.


 


Temperaturgivaren i värmen?

Om temperaturgivaren i värmaren känner av att temperaturen sjunker till 6,7°C eller lägre startas pumparna automatiskt för att undvika att badet fryser.

Pumparna kommer att gå tills badet når 7,2°C eller högre. Detta kan ske vid vattenbyte när kallt vatten fyllts på.


 


Instruktioner för luftlås?

Fyll badet med en trädgårdsslang som placeras i filterbehållaren, design beror på modell (B eller C) för att undvika luftinsläpp. Vid nyinstallation eller återfyllning kan luftfickor uppstå i rör och pump.

Provstarta pumpen några gånger och låt gå i ca. 10 sekunder.

Om problemet kvarstår kan ni prova att föra filterpatronen upp och ner i filterbehållaren flera gånger i snabb takt samtidigt som pumpen är igång för att få luftfickan att släppa. Vattennivån måste alltid ligga 5 cm över filtret.


 


Hur fungerar en ozongenerator?

Spabadet är försett med ozonrening som ger en extra desinficering av vattnet. Endast ozonrening räcker dock inte för att erhålla nödvändig desinficering.

Under filtreringen startar ozongeneratorn och genom ett speciellt jetmunstycke skapas ett undertryck så att ozongasen sugs från ozonatorn och blandas med vattnet som desinficeras.

Ozongasen har kort livslängd i vattnet och neutraliseras till vanligt syre efter en stund.

Mängden ozon som blandas i vattnet är i princip ofarligt men en funktion stänger av ozonatorn om jetpumpen startas manuellt.

Ozongenerator har en drifttid på ca. 18 000 beroende på modell, vilket ger 4-5 år beroende på filtreringstid.

Vid drift visar ett blå/lila sken att generatorn fortfarande fungerar. När den slocknat skall ozongeneratorn bytas ut. Kontakta din återförsäljare för mer information. Läs mer om ozonunderhåll här.


 


Hur mäter jag cyanursyra med PoolLab 2?

CYA kan endast mätas i den mittersta kyvetten. Tryck T2 där finns CYA nr 12. Läs mer om PoolLab 2.


 


Vad innebär smyguppvärmning?

När spabadet är välisolerat och tillverkat för att ta tillvara på värmen som alstras av pumpar och övrig maskin­utrustning och återföra värmen till spabadet, kan smyguppvärmning uppstå under varma perioder eller vid inomhusinstallation.

Smyguppvärmning innebär att den faktiska vattentemperaturen blir högre än den inställda temperaturen.


 


Felsökning spapump?

Är det flödes- eller värmeproblem ger displayen en felkod, se badets manual. Kontrollera filter, rengör eller byt vid behov.

Kontrollera tillräcklig vattennivå. Cirkulerar vattnet? Mät temperaturen med vanlig termometer. Starta om badet. Kvarstår felkoden ring butik där du köpt badet/tekniker

Om pumpen fungerar på låg- och högfart och pumpar lika mycket vatten som tidigare men låter mer kan det bero på att axeltätning eller lager behöver bytas.

» OBS: Automatisk statuscheck: Pumpen startar varje halvtimme och går i två till fem minuter för att kontrollera system och temperatur.


 


Sänka temperaturen mellan badtillfällen?

Vår rekommendation är att behålla värmen på önskad badtemperatur. Beroende på årstid och modell av spabad så värmer badet 1-2 grader per timme.

Endast om man är borta längre tid, 3-4 veckor eller mer så kan man överväga att sänka temperaturen till lägst inställbara temperatur, kring 20 grader beroende på system.

Man ska aldrig stänga av spabadet och låta det stå tomt och avstängt längre tid.


 


Klicka här för att läsa mer om spavård. 

Saknar du någon fråga, skriv din fråga i kommentarer. Vi kollar upp den och skickar svaret här i appen.