Driftjournal Pool

Publicerad den 2022-03-15
Folkpool Lev livet lite mindre vardag

Egenkontroll

Det är bra att upprätta en driftjournal och notera uppmätta värden och doseringar. För in datum, vattentemperatur, pH-värde, fritt klor och bundet klor. De övriga värdena räcker det med att fylla i några gånger per säsong eller när så krävs. Även andra åtgärder som utförs noteras i journalen.

Driftjournalen laddar du enkelt ner via länken här.