Installation & markarbete spabad

Publicerad den 2022-03-15
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Anvisning för spabad och swimspa

Folkpools spabads och swimspa installation genomförs normalt i 6 steg:


Välj en plats

Ofta är platsen given med befi ntlig yta på altanen eller en plats på tomten, men tänk på att det är en fördel att placera badet nära huset. Att det är lättillgängligt gör att det blir fler spontana bad, i synnerhet under vintern.


 


Välj underlag

Badet ska placeras på en plan, hårdgjord yta som klarar badets belastning (badets vikt + vatten + användare), vanligen ett trädäck eller en yta av marksten.

Spabad > 650 kg/m2
Swimspa 1250 kg/m2.

Ytan ska vara i våg och väl dränerad så översvämning inte kan ske. Badet ska vara installerat så service och underhåll kan göras från alla fyra sidor.

PÅ GRÄSMATTA/RÅMARK

Ska det stå på gräsmattan måste man gräva undan 2 decimeter och fylla upp med makadam som planas ut och packas hårt. På makadambädden läggs sedan en markisolering i polystyren. Se steg 3 i broschyren för mer information, sid 4-6. Ett enkelt och billigt sätt att få extra isolering mot marken och bra skydd för badet.

PÅ BEFINTLIG MARKSTEN

Har du en befi ntlig markstensyta, som är dimensionerad för spabad > 650kg/m2, så kan du ställa badet direkt på markstenen. Tips: Lägg på isoleringsskivor av polystyren mellan marksten och bad.


 


Förbered platsen

1. Markera badets storlek och position.
2. Lägg till 30 cm runt om.
3. Säkerställ markering väl med stakkäppar utanför tänkt grop.
4. Gräv bort 20 cm av underlaget
5. Om jorden är lerig och/eller lös, lägg till 10 cm till grävdjupet.

Markduk:

1. Täck in schaktbotten och väggar med en dränerande geotextil.

Fyllnadsmassa: Makadam,

  1. Fyll schaktbotten med makadam.4/8, 8/16 eller motsvarande
  2. Packa bärlagret väl med vibrator (45 till 60 kg).
    1. a. Antal överfarter beror på vibratorns vikt och bärlagrets tjocklek. Normalt är fyra till sex överfarter tillräckligt.
    2. b. Kontrollera eventuell sättning och nivå.

Markisolering:

1. Lägg ut markisoleringsskivor. Tejpa ihops skarvarna.

Tips: För swimspa: Tillse att underlaget klarar badets belastning (badets vikt + vatten + användare). 1250 kg /m2. Rekommendation är att placera ditt swimspa på en betongplatta som är minst 30cm bredare och längre än badet i varje riktning.


Lyft badet på plats och återfyll runt badet

  1. Lyft badet på plats på den förberedda ytan.
  2. Skär rent isolerings skivorna på utsidan av badet.
  3. Återfyll upp till isoleringsskivan. Återfyllnadsmaterial: Använd makadam eller marksten

 


Vattenfyll badet

Badet fylls enkelt med en trädgårdsslang. Spabadet ska vara vattenfyllt innan el slås på.


 


Anslut el

Badet levereras som en komplett färdig enhet och är enkelt att installera.
En behörig elektriker ska ansluta el över en jordfelsbrytare enligt instruktion.


Innan installtion, läs noggrant igenom samtliga anvisningar och förvissa dig om att du förstår innehållet. I broschyren "Anvisning för installation och markarbete spabad och swimspa" kan du läsa om alla 6 stegen och vad de innebär.