Byte av poolpump - cirkulation 2 390:-

Publicerad den 2022-05-05
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Detta gäller för tjänsten byte av poolpump:

Pris: 2 390:- inkl. moms

  • Gäller utbyte av befintlig poolpump – för cirkulation.
  • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet för den befintliga pumpen och där installation av den nya ska göras.
  • Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter i rätt dimension 50 mm/1½” ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.
  • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
  • Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.
  • Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
  • Transportväg in till plats för den nya pumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
  • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
  • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.


Förfrågan skickas till vald butik som sedan tar kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt för att underlätta handläggningen.