Installation saltklorinator 2 390:-

Publicerad den 2022-05-05
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Detta gäller för tjänsten byte av saltklorinator:

Pris: 2 390:- inkl. moms

  • Gäller installation av saltklorinator Softclean 50 eller Zodiac Ei2 på befintlig poolanläggning.
  • Omdragning av rör för att flytta på pump eller andra befintliga komponenter ingår ej.
  • Transportväg in till plats för saltklorinatorn samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
  • Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymmet där saltklorinatorn ska monteras.
  • Poolens komponenter, inbyggnads­armaturer mm ska vara anpassade för saltvatten.
  • Eventuellt skydd av golv och möbler med mera ansvarar du som kund för.
  • Plats för montage måste finnas i teknikutrymmet, kontakta butik för mer information.
  • Fungerande avstängningsventil till inkommande poolvatten måste finnas.
  • Poolsalt för att kunna driftsätta saltklorinatorn och kostnad för detta tillkommer.
  • Eventuell kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.


Förfrågan skickas till vald butik som sedan tar kontakt med dig. Fyll i formuläret så noga som möjligt för att underlätta handläggningen.