Byte av poolvärmepump 2 390:-

Publicerad den 2022-05-05
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Detta gäller för tjänsten byte av poolvärmepump:

Pris: 2 390:- inkl. moms

  • Gäller installation/utbyte av befintlig poolvärmepump.
  • Den nya värmepumpen placeras på samma plats som den befintliga. Befintligt fundament där pumpen placeras måste vara av god kvalitet och tillräckligt stort.
  • Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår. Kostnad för eventuell förändring av rördragning samt material till detta tillkommer.
  • Tillgång till huvudbrytare för el vid installationsplatsen är ett krav.
  • Du som kund ansvarar själv för att den nya poolvärmepumpen är rätt dimensionerad och passar till poolen. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.
  • Kostnad för elinstallation tillkommer, likaså om el behöver dras om.
  • Transportväg in till plats för den nya poolvärmepumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder.
  • Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.
  • Fungerande by-pass måste finnas, annars tillkommer kostnad för detta.


Förfrågan skickas till vald butik som sedan tar kontakt med dig.
Fyll i formuläret så noga som möjligt för att underlätta handläggningen.