Byggnation poolstomme

Publicerad den 2022-03-30
08:46 | 10 visningar

Poolstommen monteras som ett regelverk bestående av bottenreglar och väggreglar som stöds av stålkonsoler. Efter att poolstommen är rest bekläds insidan med plywoodskivor.

Måtten för poolstommen finns angivet på ritningen men erhålls även utifrån de längdanpassade prefabricerade reglarna.