Quadra markarbete (nedgrävd i mark pool)

Publicerad den 2022-03-30
01:24 | 10 visningar

Inför markarbetet och poolinstallationen, läs noggrant igenom anvisningarna för markarbete, poolinstallationen och eventuella tillbehör så att du på bästa sätt kan planera arbetet.

För att genomföra arbetet effektivt och säkert, planera genomförandet noggrant så att materialleveranser och arbete sammanfaller väl.

»OBS: Vid markarbete för ovan mark pool används betongplattor under konsolerna.