Quadra cirkulationssystemet

Publicerad den 2022-03-30
01:08 | 15 visningar

Ledningen från poolens bräddavlopp ansluts till uttaget på pumpens grovfilter. Står pumpen under vattennivån monteras en avstängningsventil före pump. Returledning till poolen skall anslutas efter filtret.

Eventuell värmare installeras på denna returledning. Står filtret under vattennivån skall en avstängningsventil monteras och vattenbehandling efter värmaren.