Hur gör jag när jag ska vinterstänga min pool?

Publicerad den 2020-09-15
|

En övergripande guide som går igenom vad du ska tänka på när du ska vinterstänga poolen.

För mer detaljerad information om de olika momenten så rekommenderar vi att du använder instruktion för vinterstängning i poolvårdsguiden (https://www.folkpool.se/support/poolsupport/poolskotsel/poolvardsguide.html)