Att välja poolvärmare, poolvärmepump

Publicerad den 2019-03-19
|

Att välja poolvärmare, poolvärmepump är en övergripande guide vilka poolvärmare du kan välja mellan. Extra tyngd har lagts på poolvärmepump som är det klart vanligaste alternativet idag. Vi går igenom vad du ska tänka på när du jämför olika fabrikat och modeller samt var du bäst placerar din poolvärmepump.

Poolvärmepump ger skön värme till mycket bra driftsekonomi.
Välj rätt poolvärmepump. Läs inte bara angiven effekt i kW i beskrivningen. Är effekten beräknad vid verkliga förhållanden? Ta reda på om den är uppmätt enligt standarden EN14511 som är 15°C lufttemp/ + 26°C pooltemp vid 70% RH, Relativ luftfuktighet. Är värmepumpen energideklarerad och testad av ett oberoende testinstitut? Annars vet du inte hur effektiv den är, stora skillnader förekommer.

Poolvärmeväxlare är ett bra alternativ om man har en befintlig värmekälla som ger extra kapacitet när du ska använda poolen. Har du en bergvärmepump till huset med extra kapacitet så kan värmeväxlaren vara ett alternativ men oftast är en poolvärmepump ett bättre val.

Elvärmaren är lätt att installera och lämplig som extra tillsatsvärmare som komplement när effekten inte räcker till, i början eller slutet av säsongen. Kan även vara lämplig till mindre pooler en kortare poolsäsong eller där man inte har möjlighet att använda annan värmekälla.

Poolsolfångare ger ”gratis” värme när de väl sitter på plats. De är så kallade lågvärme kollektorer som arbetar med lägre temperatur och större flöde. De monteras på ett tak som ska vara riktat mot söder. Styrningen sker med en termostat och en motorventil som leder vattnet till solfångaren från den befintliga poolpumpen när termostaten kallar på värme. Skönt med värme från solen och de ger bra effekt varma sommardagar men vid kallare väder sjunker temperaturen och tillsatsvärmare kan behövas.