UV-C rening för pooler

Written on 2023-08-04
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Ett lätt och effektivt sätt att desinficera sin pool är genom att installera en UV-renare.

Med hjälp av UV-ljus reducerar renaren skadliga bakterier, alger och mikroorganismer i vattnet. Det gör att du kan minska mängden klor med upp till 80%.

Mindre klor i vattnet ger en behagligare miljö för de badande i poolen och minskar problem som röda ögon, klorlukt och risken för allergibesvär.

UV-renaren kopplas enkelt in på returledningen efter reningsverket så att vattnet leds genom enheten. Inne i renaren sitter en UV-lampa som bestrålar vattnet som strömmar igenom. På så sätt reduceras bakterier, alger och mikroorganismer i vattnet som förs tillbaka till poolen.

Att rena sin pool med hjälp av UV-ljus är inte bara kostnadseffektivt och smidigt. Det är även miljövänligt då skadliga kemikalier inte riskerar att hamna i naturen.UV rening Quantum 55W

Quantum är en helt ny reningsteknik inom poolindustrin där UV-C, Fria Radikaler och fotokatalytisk rening samarbetar - vilket omedelbart förstör alla bakterier, mikroorganismer och virus utan att använda kemikalier. Metoden är mycket kraftfull och förutom desinfektion elimineras också symptom såsom starka lukter och kliande hud.

UV rening Quantum 55W är lämplig för alla pooler upp till 65m³. Med Quantum UV rening reduceras behovet av andra desinficerande kemikalier till ett minimum. Produktionen av FriaRadikaler ökar verkningsgraden med ca. 45% jämfört med traditionell UV-C. Quantum kan användas i saltvattenspooler. Den inbyggda flödesvakten släcker UV-C lampan när cirkulationen stoppas. Rekommenderad poolstorlek max: 65kbm.

Läs mer och beställ här. 


 UV-C rening Steriliser 55W

Steriliser har en unik högreflekterande insida, reflektionen gör att lampans effekt ökar med rejält mot traditionella UV systemen med rostfri insida. Steriliser har en inbyggd flödesvakt vilket gör att den blir mindre känslig för driftstörningar.

UV-Lampan har en beräknad livslängd på 9000 timmar och integrerade timräknaren visar när lampan behöver bytas ut. UV rening Steriliser 55 tar död på bakterier och mikroorganismer samtidigt som den minskar behovet av tillsatt klor med upp till 75%.

Den bränner effektivt bort bundet klor i poolen vilket tar bort oönskad klorlukt. Lämplig för alla pooler upp till 55 m³. Steriliser kan användas i saltvattenspooler. Den inbyggda flödesvakten släcker UV-C lampan när cirkulationen stoppas.

Läs mer och beställ här.


Läs mer om vattenkvalité i poolen.