Poolvattnet - Vattenkvalité

Publicerad den 2023-09-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Detta behövs för bra poolvatten

Vatten ska vara rent och klart för att vara inbjudande att bada i. Det är inte svårt i en riktig pool med ett bra reningsverk. Dosera klor, håll koll på pH-värdet och dammsug poolen regelbundet. 

För att hålla ett rent och klart vatten i poolen krävs både mekanisk och kemisk rening. Nedanstående faktorer är en förutsättning för att kunna hålla ett bra poolvatten.

  • Reningsverk med pump och filter med anpassad kapacitet
  • Bottendammsugning varje vecka
  • Balanserat vatten med rätt pH-värde 7,2-7,6
  • Klorvärde 1-3 ppm Kontrollmät varje vecka. Anpassa doseringen efter ditt behov för att hålla rätt halt
  • Kontinuerlig desinficering med klor eller motsvarande

Mekanisk rening

Mekanisk rening av poolvattnet sker genom ett reningsverk med pump och filter samt genom regelbunden dammsugning.


Kemisk rening

Kemisk rening innebär desinficering av poolvattnet så att bakterier och alger inte uppkommer.

Vanligast och mest effektivt är klor, men även andra desinfektions medel förekommer. Det finns fritt klor och bundet klor som tillsammans utgör totalt klor.

Fritt klor är det vi eftersträvar, det är aktivt verksamt klor som sköter desinficeringen. Fritt klor varken luktar eller irriterar i normal halt. När fritt klor reagerar med föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor, så kallade kloraminer.

Bundet klor är overksamt och ger en stickande klorlukt som kan vara irriterande för ögon och hud. För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra det bundna kloret krävs chockklorering.

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor.

Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.


 


Testa vattnet

Testa klor och pH-värde varje vecka. Teststrips kan vara svåra att läsa av och ger en grövre avläsning. Ett fotometriskt testinstrument typ PoolLab 1.0/2.0 rekommenderas.

Läs mer om olika testinstrument. 


Balanserat vatten

Bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion. De flesta kommunala vatten har goda grundförutsättningar men fyller du från egen brunn eller annan källa krävs ofta någon behandling. Det viktigaste är att hålla rätt pH-värde. Om alkaliniteten är för låg ändrar sig pH-värdet upp och ner.

Läs mer om alkalinitet.


Dosera klor

Dosera klor kontinuerligt så att en halt på 1-3 ppm hålls. Vanligast är Långverkansklor som är stora 200 g puckar.

Dosera 1-2 st per vecka för en normal villa pool på 30-40 m3, beroende på temperatur, antal badande mm. Kontrollmät och anpassa dosering efter ditt behov. Vid ökad badbelastning krävs extra dosering med Aktionchock eller Snabbklor.

  • Fritt klor 1 ppm (1-3 ppm)
  • Totalt klor 1 ppm (1-3 ppm)
  • Bundet klor 0 ppm (max 0,5 ppm)

Läs mer om klor.


Håll poolen ren

Låt gärna reningsverket arbeta dygnet runt. Backspola sandfiltret var 7:e- 14:e dag. Städa poolen varje vecka med bottensugning. Med en automatisk robot blir det enkelt.

Tvätta vattenlinjen regelbundet så att inte smuts får sitta kvar och gro in i materialet. Kontrollera korgen i bräddavloppet och pumpen och töm vid behov så att det inte blir stopp i flödet.

Läs mer om automatiska poolstädare.


Saltklorinator och UV-C rening

Om du har en saltklorinator så produceras underklorsyra (fritt klor) av saltvatten. Kontrollera salthalt vid vårstart. Därefter gäller det att hålla koll på klorhalten. Mät klorhalten och anpassa produktionen efter behov.

Sträva efter att ligga på ca 1 ppm fritt klor. Om du inte mäter kontinuerligt och anpassar inställningen är det lätt att överproducera vilket bleker linern. UV-C rening eliminerar bakterier med UV-ljus. En mindre mängd klor krävs för korrekt desinficering.

Läs mer om saltklorinator


Vinterstängning

Fortsätt att hålla koll på klor och pH-värde när badsäsongen tagit slut. Det är viktigt att ni stänger poolen med rätt värden. Surt vatten (lågt pH) och/eller hög klorhalt under vintervilan är skadligt för material i poolen och bleker linern.

Läs mer om vinterstängning.


Våröppning

Gå igenom och återställ den utrustning som är vinteranpassad. Enkelt uttryckt tar du vinterstängningen i omvänd ordning.

Läs mer om våröppning.


 


Rätt pH-värde och klorhalt

  • pH-värde 7,2-7,6 Kontrollmät varje vecka och justera vid behov.
  • Klorvärde 1-3 ppm Kontrollmät varje vecka. Anpassa doseringen efter ditt behov för att hålla rätt halt.