Justerande kemikalier

Publicerad den 2022-06-21
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Det är kemikalier vi använder för att justera pH-värde, kalkhalt, klorhalt och alkalinitet. Antiklor reducerar klorhalten.


Sänka pH / Sänka Alkalinitet

Innehåller surt pulver som sänker pH-värdet och alkaliniteten.

Dosering pH-justering: ca 100 gram per 10 m³ för sänkning av 0,1 pH-enhet. Mängden som behövs beror på vattnets alkalinitet. Om alkaliniteten är låg (< 80 ppm) så behövs mindre mängd och om alkaliniteten är hög (> 120 ppm) så behövs mer för att höja pH värdet.

Dosering alkalinitet: ca 240 gram per 10 m³ för att sänka ca 10 ppm alkalinitet. Dosera max hälften av uträknad mängd och kontrollmät dagen efter och fortsätt så tills du är på rätt nivå. För att justera alkalinitet så ska pumparna vara avslagna och pulvret spridas ut jämnt över poolvattnet. Låt pumpen vara avstängd några timmar.

»Obs! Om pH-värdet är bra så behöver du inte sänka Alkaliniteten.


Höja pH

Innehåller alkaliskt pulver som höjer pH-värdet.

»Obs! Höjer även alkaliniteten.

Dosering: Ca 100 gram per 10 m³ för höjning av 0,1 pH-enhet. Mängden som behövs beror på vattnets alkalinitet. Om alkaliniteten är låg (< 80 ppm) så behövs mindre mängd och om alkaliniteten är hög (> 120 ppm) så behövs mer för att höja pH värdet.


Höja alkanitet

Innehåller pulver som höjer vattnets alkalinitet. Idealisk alkalinitet 80-160 ppm.

Dosering: 180 gr/10 m³ höjer 10 ppm. För bäst effekt ska höj Alkalinitet spridas ut direkt över vattnet med pumparna avslagna så att vattnet är helt stilla när pulvret sprids ut. Doseras max hälften av uträknad mängd och kontrollmät dagen efter och fortsätt så tills du är på rätt nivå.


Höja kalk

Innehåller pulver som höjer kalkhalten. Idealisk kalkhårdhet 200-400 ppm, minimum 150 ppm.

Dosering: 140 gr/10 m³ höjer 10 ppm. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Sprid ut direkt i poolen.

 


Poolkemikalkalkylator

Testation i butikerna


Förvaring och hantering av poolkemikalier

Samtliga poolkemikalier och testset ska förvaras barnsäkert! I koncentrerad form är de flesta vådliga och frätande, akta hud och kläder. Förpackningarna ska vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus. Blanda aldrig kemikalierna med varandra.

Sänk-pH och andra syror får aldrig förvaras tillsammans med klor. Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink med varmt vatten för att sedan doseras i poolen.

Ha alltid vattencirkulationen igång om du doserat kemikalier i bräddavloppet. Folkpools kemikalier är förpackade och märkta enligt kemikalieinspektionens normer och är anmälda till Giftinformationscentralen.

Giftinformationscentralen kan ge råd för hjälp vid tillbud. Ring 112 akut eller 08-33 12 31 (mån-fre 09.00-20.00) om det inte är akut.