Övriga kemikalier

Publicerad den 2022-06-21
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Du hittar många problemlösare bland våra övriga kemikalier. Bland annat Anti KalkMetall som binder kalk och järn samt flockningsmedel för att fälla ut bl.a. järn och ge ökad filtrering. Klorbalans skyddar klor mot att brytas ner av solen.


Super-Flock

Innehåller flockningskuddar för sandfilter. Fäller ut och binder järn och mineraler samt ger ökad filtrering i sandfilter genom att fånga upp mycket små partiklar som annars skulle passera sandfilterbädden.

Dosering: 1 kudde placeras i bräddavloppet vid uppstart av nypåfyllt vatten. Låt cirkulationen gå i 2 dygn och backspola därefter filtret. Kan även doseras löpande, 1-2 gånger i månaden, för extra klart vatten.


Flockningsmedel standard

Innehåller pulver för att ”flocka” järn och mineralhaltigt vatten.

Dosering: 400 gram flockningsmedel per 10 kbm poolvatten. Höj vattennivån maximalt i poolen, kontrollera pH-värde och justera vid behov. Chockklorera poolen och låt stå ett dygn.

Lös upp flockningsmedlet i ljummet vatten. Stäng av reningsverk och sprid därefter flocknings­medlet i poolvattnet. Låt stå i ytterligare ett dygn. ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilter­ventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.


Klorbalans

Cyanursyra i pulverform som skyddar klor från att brytas ner av solens UV-strålar. Kontrollmät alltid halt cyanursyra före dosering. Använd ej till inomhuspooler eller om du använder stabiliserad klor (Långverkan-, Multi- eller Snabbklor) som redan innehåller cyanursyra.

Dosering: ca 200 g/10 m3 vid nypåfyllt vatten utan cyanursyra. Obs! förbrukas inte, över­dosering medför att kloret förlorar effekt. Klorbalans tar upp till 48 timmar att lösa upp sig.


Antiklor

Innehåller pulver som sänker klorhalten. Praktiskt för att snabbt få ner hög klorhalt efter chockklorering.

Dosering: 10 gr/10 m³ per ppm klor som ska bort. Överdosera ej!


Poolkemikalkalkylator

Testation i butikerna


Förvaring och hantering av poolkemikalier

Samtliga poolkemikalier och testset ska förvaras barnsäkert! I koncentrerad form är de flesta vådliga och frätande, akta hud och kläder. Förpackningarna ska vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus. Blanda aldrig kemikalierna med varandra.

Sänk-pH och andra syror får aldrig förvaras tillsammans med klor. Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink med varmt vatten för att sedan doseras i poolen.

Ha alltid vattencirkulationen igång om du doserat kemikalier i bräddavloppet. Folkpools kemikalier är förpackade och märkta enligt kemikalieinspektionens normer och är anmälda till Giftinformationscentralen.

Giftinformationscentralen kan ge råd för hjälp vid tillbud. Ring 112 akut eller 08-33 12 31 (mån-fre 09.00-20.00) om det inte är akut.