Vad gör jag när poolvattnet...?

Publicerad den 2022-06-21
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


...har en grön ton?

Detta beror oftast på att alger har bildats. För att vara säker kan man känna på väggarna, har de blivit hala är det alger. För att åtgärda problem, så gör du en chockklorering.

Chockklorering: 200 gr/10 m3. Lös upp Aktionchock (Actionchock är folkpools namn på vårt lättlösliga klorpulver) granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering, häll sedan innehållet i hela poolen. (Aktionchock kan även fördelas direkt i ordentligt uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. OBS! Klumpar får inte lämnas på botten då de kan bleka linern!)

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor. Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.


...är grumligt?

Ett högt pH-värde kan göra vattnet ”mjölkigt”, i synnerhet vid hög alkalinitet och kalkrikt vatten. För att åtgärda behöver du justera ner pH och eventuell alkalinitet. Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt. Åtgärda genom att backspola sandfiltret och använd Super-Flock för bättre filtrering.


...blivit missfärgat? (ej alger)

Ett rödbrunt vatten beror på järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.

För att åtgärda bör du göra en chockklorering och använd därefter Super-Flock för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.

Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet.


...har en kraftig klorlukt?

En kraftig klorlukt beror på för hög halt bundet klor (kloraminer). Gör chockklorering så att den bundna kloren frigörs. Fritt klor i normala halter luktar inte.

Chockklorering: 200 gr/10 m3. Lös upp Aktionchock (Actionchock är folkpools namn på vårt lättlösliga klorpulver) granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering, häll sedan innehållet i hela poolen. (Aktionchock kan även fördelas direkt i ordentligt uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. OBS! Klumpar får inte lämnas på botten då de kan bleka linern!)

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor. Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.

 


...irriterar ögon vid bad?

Ögonirritation beror oftast på felaktigt pH-värde. Kontrollera och justera pH-värde till 7,2-7,6. Även kloraminer (hög halt bundet klor) ger irritation. Bundet klor är overksamt och ger en stickande klorlukt som kan vara irriterande för ögon och hud. För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra det bundna kloret krävs chockklorering.

Chockklorering: 200 gr/10 m3. Lös upp Aktionchock (Actionchock är folkpools namn på vårt lättlösliga klorpulver) granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering, häll sedan innehållet i hela poolen. (Aktionchock kan även fördelas direkt i ordentligt uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. OBS! Klumpar får inte lämnas på botten då de kan bleka linern!)

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor. Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.


 


Problem - Orsak - Åtgärd

Grumligt, grönt vatten, hala väggar.
Algangrepp, bristfällig klorering.
Kontrollera pH. Chockklorera med Aktionchock 200gr/10 m³ och tillsätt algmedel vid behov.

a. Rödbrunt vatten. 
Järnhaltigt vatten.
Justera pH-värde, chockklorera och dosera Super-Flock.

b. Svartbrunt vatten.
Manganhaltigt vatten.
Justera pH-värde, chockklorera och dosera Super-Flock.

c. Grönaktigt vatten, ej alger.
Kopparhaltigt vatten
Justera pH-värde, chockklorera och dosera Super-Flock.

Vitt, grumligt vatten.
a. Högt pH-värde (mjölkigt vatten).
Justera pH-värdet.

b. Organiska föroreningar.
Kontrollera pH-värde, chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³ och dosera Super-Flock.

c. Oorganiska föroreningar.
Kontrollera pH-värde och dosera Super-Flock.

Kloret fungerar inte.
a. Felaktigt pH-värde.
Justera pH-värde till 7,2-7,6.

b. Ökat klorbehov vid hög badtemperatur och ökad badbelastning.
Öka dosering av klor.

c. För hög halt cyanursyra >100 ppm
Byt vatten.

Hög klorförbrukning.
Ökad badbelastning i högre temperatur medför större klorbehov.
Öka dosering för att upprätthålla rekommenderad klorhalt.

Stickande klorlukt.
Bundet klor (låg halt fritt klor).
Chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³.

Skummande vatten.
Föroreningar av rengöringsmedel, kosmetika eller rester av algmedel.
Chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³.

Korrosion.
Lågt pH-värde och/eller hög klorhalt >10 ppm.
Justera pH-värde till 7,2-7,6 och/eller dosera Antiklor vid hög klorhalt.

Irriterade ögon (svider).
Felaktigt pH-värde (vid klorlukt se problem ovan stickande klorlukt).
Justera pH-värde till 7,2-7,6.


 


...behöver hjälp & doseringsanvisningar?

Använd poolkemikalkylatorn för att få hjälp med dosering.