Att välja testinstrument

Publicerad den 2023-09-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Det viktigaste för skötseln av din pool är att du håller koll på vattenkvalitén.

Det gör du genom att testa vattnet varje vecka och se om det är någon avvikelse som du behöver justera.Det går snabbt och enkelt och du undviker tråkiga problem på grund av felaktiga värden på vattnet.

Det finns olika typer av testare du kan använda för att hålla koll på ditt vatten. De har för- och nackdelar och det är viktigt att du förstår vad du kan förvänta dig.Teststrips:

Den stora fördelen med teststrips är att de är enkla och snabba att använda.

De ger en grov avläsning och det kan vara svårt att se färgnyans för mer exakt värde, men du ser direkt om vattnet är för surt eller om klorhalten är alldeles för hög.


 


Testset tabletter:

Tabletter ger en bättre noggrannhet och lättare att läsa av värdet men det tar ett par minuter längre tid att använda. Tänk på att inte röra tabletterna med fingrarna.


 


PoolLab 1.0 och 2.0:

Det är fotometriska testinstrument som mäter många olika parametrar. De är välbyggda och har noggrannare avläsning. Nya PoolLab 2.0 testar flera parametrar och är det mest noggranna.

Investerar du i PoolLab och lär dig använda den går det snabbt och blir noggrannt, en trygghet för skötseln av din pool.


 


TrueTest digital testare:

TruTest digital testare är mycket snabb och ger en avläsning med visning i displayen. Det är en fotometrisk testare som använder speciella Detta är en fotometrisk testare som använder speciella strips som mäter fritt klor, pH-värde och alkalinitet.

Nackdelen är att den bara testar tre olika värden, vilket inte räcker och att den ganska lätt ger avvikelser om du inte gör exakt rätt. Det gör att Folkpool inte rekommenderar TruTest.


 


Sharptest / Scuba II:

En fotometrisk testare som använder tabletter och mäter flera olika parametrar. Den ger noggrann avläsning.


 


ICO-Mätstation

Mäter och analyserar vattnet i din pool en gång i timmen och skickar resultatet till en app i din mobil.

Den är smidig men testar bara två värden och använder sensorer som kommer att behöva kalibreras. Därför rekommenderar vi alltid att man även använder ett fotometriskt testinstrument.


 


Testset salthalt

Salt i poolvattnet behövs endast om du har en saltklorinator. Det är viktigt att ligga på rätt salthalt annars kan cellen till saltklorinatorn skadas.

 • Använd en ren mugg, skölj ur den i poolens vatten och fyll den med ca 2,5 cm poolvatten.
 • Tag ut en teststicka (med torra fingrar) och ställ i koppen. Observera att övre delen av stickan ska vara helt torr.
 • Vänta 3-4 minuter tills det gula bandet blir mörkt.
 • Ta upp stickan och läs av värdet där den vita stapeln når. Översätt värdet till ppm (miljondelar) enligt skalan på burken.
 • Observera att alla salttestset har en unik skala som passar till mot den sticka som följer med i burken. Rekommenderad salthalt är 0,25-0,4% beroende på vilken modell av saltklorinator du har.

 


Teststation

Ett avancerat testinstrument som ger snabb och noggrann analys av ditt vatten på 9 parametrar.

När testet är utfört får du både analys och ett recept med rekommendation om åtgärd med vad och hur mycket du behöver dosera.

Tryggt att använda om du inte får ordning på ditt vatten. Hämta en provflaska i butiken och följ instruktionen.


 


Poolvårdsguiden 

Poolvårdsguiden är en övergripande guide som går bland annat igenom vad som gäller för skötsel av poolen.

 • Snabbguider för villapooler och småpooler
 • Vattenkvalité
 • Vattenkontroll och kemikalier
 • Rengöringsmedel och underhåll
 • Reningsverk
 • Cirkulationssystem
 • Vinterstängning och vårstart
 • Poolvård
 • Problem och åtgärder

 


Driftjournal pool

Det är bra att upprätta en driftjournal och notera uppmätta värden och doseringar. För in datum, vattentemperatur, pH-värde, fritt klor och bundet klor.

De övriga värdena räcker det med att fylla i några gånger per säsong eller när så krävs. Även andra åtgärder som utförs noteras i journalen.

Driftjournalen laddar du enkelt ner via bildlänken nedan och du hittar den också i poovårdsguiden.