Poolvärmepumpen värmer för dåligt

Publicerad den 2022-05-20
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Kontrollera först att önskad temperatur är inställd.

Går cirkulationspumpen dygnet runt?

Det krävs, i synnerhet under uppvärmningsfas på våren och i slutet av säsongen när det är kallare ute.

Vad är det för temperatur ute?

Vid lägre temperatur ger värmepumpen lägre effekt och poolen kyls dessutom ned snabbare.

Kontrollera så att värmepumpen har fullgott luftflöde runt om och framför sig.

Värmepumpen måste stå fritt och behöver minst 50 cm bakom på sidorna och 3 m framför utblås för att fungera optimalt.

Behöver förångaren rengöras?

Viktigt att den är ren från smuts som pollen och annat som fastnar där. Om den är igensatt med smuts tappar värmepumpen effekt.Är bypass korrekt inställt?

Vid för högt flöde ger den sämre effekt. Sträva efter 2°C temperaturskillnad mellan in- och utgående. Ta en översiktsbild på din bypass om du väljer att göra ett serviceärende.

»OBS: Bypass kan även sitta monterad i teknikrummet separerad från poolvärmepumpen.Är din bypass installerad direkt bakom poolvärmepumpen enligt bilden ovan, justera endast ventil 3 för att få rätt flöde genom värmepumpen utan att reducera det totala flödet.Normalvisning på displayen men ingen uppvärmning

  • Trolig orsak: Inställning temperatur för låg: ställ in rätt temperatur
  • Trolig orsak: 3 minuters startfördröjning: avvakta

Fläkten körs men uppvärmningen är inte tillräcklig

  • Trolig orsak: Förångaren är blockerad (veckade plåten på baksidan och ena gaveln av värmepumpen): ta bort blockering
  • Trolig orsak: Luftutsläppet är blockerat: ta bort blockering
  • Trolig orsak: 3 minuters fördröjning: avvakta