Varför fungerar inte värmepumpen?

Publicerad den 2022-05-25
Folkpool Lev livet lite mindre vardag


Ibland tror man att det är fel på värmepumpen men ofta visar det sig finnas en annan förklaring.

Det är några saker kan du kontrollera utan att vara tekniker för att minska risken att det inte är något annat som är orsaken till problemet innan du kontaktar tekniker eller skickar in den för felsökning.

Du kan spara både tid och pengar genom att kontrollera några punkter i vår checklista först innan du bokar ett servicebesök.

Hela checklistan finns att ladda ner som en pdf fil för att skriva ut. Du kan också följa de olika frågor och steg längre ner på sidan för att felsöka just din poolvärmepump.


Lyser kontrollpanelen?

» OBS: Touchpanelen öppnas med ett tryck på ca 3 sekunder på låssymbolen.

Ja: 

Är cirkulationen i gång genom poolvärmepumpen eller är den avstäng? Kontrollera att inte timern för poolcirkulationen används. Poolvärmepumpen kräver cirkulation för att den ska fungera. Den behöver arbeta dygnet runt för att värmepumpen ska kunna ge tillräcklig effekt vår och höst.

Nej:

Kontrollera alltid först om en säkring eller jordfelsbrytare löst ut och att det är ström fram till poolvärmepumpen.


Står det felmeddelande på displayen?

Kontrollera felkod mot instruktion för din poolvärmepump. Nedanstående koder innebär inget fel på poolvärmepumpen.


 


HeatForce Inverter M/Plus

 • E3 Inget eller för lågt flöde
  • Kontrollera att cirkulationspumpen går och att ventilerna till poolvärmepumpen är öppna så att det är vattenflöde genom poolvärmepumpen.
 • Eb För låg omgivningstemperatur
  • Lufttemperaturen är för låg för din poolvärmepump. Lägsta arbetstemperatur varierar mellan olika modeller men ligger normalt på 0°C eller lägre på nyare poolvärmepumpar.
 • Ed Avfrostning
  • Har gått in i avfrostningscykel för att avlägsna isbildning på förångaren. Om detta läge upprepas ofta har du troligen för högt flöde genom poolvärmepumpen.

   Kontrollera att temperatur­differensen mellan in- och utgående vatten är 2°C, ej lägre. Justera flödet med din bypass, se separat instruktion för bypass.

 • E5 Fel spänning till värmepumpen från matningen 230V

  • Kontakta din elektriker som kan undersöka och förhoppningsvis åtgärda, beroende på orsak.

 • E6 För stor skillnad mellan in- och utgående vatten

  • Justera flödet genom poolvärmepumpen med bypass ventilerna och eftersträva 2°C temperaturskillnad mellan in- och utgående.


 


HeatForce Midi on-off

 • ​EE3 Inget eller för lågt flöde
  • Kontrollera att cirkulationspumpen går och att ventilerna till poolvärmepumpen är öppna så att det är vattenflöde genom poolvärmepumpen.

 • PP7 För låg omgivningstemperatur

  • Lufttemperaturen är för låg för din poolvärmepump. Lägsta arbetstemperatur är 0°C på HeatForce Midi.